Over mij

en mijn levensbestemming...

Zoals iedereen hier op aarde ben ik op reis.

Ik wil mensen begeleiden en helpen het beste uit zichzelf te halen. Ik zie de mens. Met het begeleiden van mensen naar de beste versie van zichzelf, bedoel ik niet dat ze naar maatschappelijke normen rijk of beroemd of speciaal moeten zijn. Ik wil dat ze het goede in zichzelf herkennen. Ik wil dat ze alles zien wat het leven hen te bieden heeft. Ik wil hen graag tonen hoe ze voor anderen een stralende ster kunnen zijn. Als ik daarin slaag, heb ik mijn werk op aarde goed gedaan.

Mijn naam is Lieve De Wannemacker, geboren te Gent op 25 juni 1970.

Van kindsbeen af besefte ik dat ik 'anders' was. Ik wist al heel jong dat ik de wereld om me heen anders zag dan anderen. Ik bekeek de wereld door een roze bril van onvoorwaardelijke liefde. Ik stond altijd klaar om anderen te helpen, met alles wat ik in mij had. Geen afstand was me te ver, geen moeite te groot. Ik voelde emoties en sferen aan en wist instinctief wat goed was voor de ander. Niet alleen kon ik de emoties van anderen voelen, ik kon ook dingen zien die nog te gebeuren stonden. En ik kon de uitkomst van gebeurtenissen die in de toekomst lagen, beïnvloeden.

Dit was voor mij heel gewoon. Als kind had ik daar geen last van. Maar naarmate ik ouder werd en mijn wereld groter, begon ik steeds meer de harde realiteit van een wereld te zien die niet strookte met mijn beeld ervan. Mijn aangeboren bezadigdheid en innerlijke rust maakten steeds meer plaats voor angst, onrust, pijn en verdriet.

Ik was niet meer de Lieve die ik was, die ik ben. Ik was van mijn pad afgeweken.

Vele levenslessen en jaren later, ben ik terug op mijn pad gekomen. Ik koester mijn paranormale gaven. Ik hou van mezelf. Ik ben een 'oude' ziel, een lichtwerker.

Ik ben hier nu op aarde om mijn licht, liefde en waarheid te verspreiden. Mijn streven naar het grotere goed is mijn 'purpose of life'.

Ik ben hier om mensen te helpen om antwoorden te vinden. Mensen die gewoon nieuwsgierig zijn, mensen die de weg kwijt zijn, mensen die wanhopig zijn of mensen die ervan overtuigd zijn dat hun niets goeds te wachten staat. Samen met hen zoek ik naar het positieve, zelfs als dat erg moeilijk te vinden is.

Met de gaven die ik heb gekregen, kreeg ik tevens de verantwoordelijkheid om iets terug te geven.

Naast het zien persoonlijk groeien van mijn individuele cliënten, haal ik mijn levensenergie uit het inspireren van groepen mensen. Op die manier kan ik de zaadjes van licht en liefde sneller planten. Mensen inspireren is mijn passie.

In het jaar 2000 heb ik mijn eerste lessen gedoceerd. Nu, 23 jaar later, en na de Corona-periode, heb ik nieuwe cursussen en workshops klaar staan.